Grönsaker

Vi har en egen odling av grönsaker på gården. Här producerar vi grönsaker när vår odlingssäsong är igång, vi producerar till Wrågårdens restaurang och till Wrån lunchrestaurnang. Vi odlar ekologiskt! När vi har ett överskott av grönsaker säljer vi gärna till privatperson alt. till andra restaurangen.

X